Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ"        

 

 Το νέο Δ. Σ.  του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ", μετά τις  αρχαιρεσίες της --/--/2015 και την συγκρότηση σε σώμα, το απαρτίζουν οι παρακάτω παράγοντες:                    

                      

Σαρηκαλαϊτζίδης Γρηγόριος

Πρόεδρος

 Επιχειρηματίας

Λίτσκας Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος

 Επιχειρηματίας

Ζορπίδης Αλέξανδρος

Γραμματέας

 Επιχειρηματίας

Βραγγάλας Ανδρέας

Ταμίας

 Επιχειρηματίας

Κοσμίδης Κωνσταντίνος

Μέλος

 ---------

Κωστέας Ιωάννης

Μέλος

 ----------

Νικολάου Δημήτριος

Μέλος

----------

Παπαθωμάς Δημήτριος

Μέλος

Επιχειρηματίας

Παπακώστας Κωνσταντίνος

Μέλος

 ---------