Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ"        

 

 Το νέο Δ. Σ.  του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ", μετά τις  αρχαιρεσίες της 08/02/2014 και την συγκρότηση σε σώμα στις 11/02/2014, το απαρτίζουν οι παρακάτω παράγοντες:                    

                      

Πεπελίδης Νικόλαος

Πρόεδρος

 Επιχειρηματίας

Leao Nilton Maia

Αντιπρόεδρος

 Επιχειρηματίας

Χαρίσης Νικόλαος

Γραμματέας

 Συνταξιούχος

Μανώλης Χρήστος

Ταμίας

 Λογιστής

Πεπελίδης Ιωάννης

Μέλος

 Συνταξιούχος

Καμαριωτίδης Αναστάσιος

Μέλος

 Επιχειρηματίας

Καμαριωτίδης Σπυρίδων

Μέλος

 Επιχειρηματίας

Λιόντας Γρηγόριος

Μέλος

 Επιχειρηματίας

Costa De Almeida Fernado

Μέλος

 Επιχειρηματίας

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ"        

 

  Το νέο Δ. Σ.  του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ", μετά την αναδιάρθρωση της 17/07/2013, το απαρτίζουν οι παρακάτω παράγοντες:                    

                      

Ουσταμπασίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος

 Ιδιωτικός Υπάλληλος

Αρίφ Αμίτ

Αντιπρόεδρος

 Επιχειρηματίας

Μουράτη Ξανθίπη

Γραμματέας και Νομικός Σύμβουλος

 Δικηγόρος

Μανώλης Χρήστος

Ταμίας

 Λογιστής

Μιχάλτσες Ιωάννης

Γενικός Αρχηγός

 Επιχειρηματίας

Τοκατλίδης Ηλίας

Έφορος Ποδοσφαίρου

 Επιχειρηματίας

Δημητριάδης Δημήτριος

Μέλος

 Ιδιωτικός Υπάλληλος

Τάτες Αντώνιος

Μέλος

 Ιδιωτικός Υπάλληλος

Τσάπα  Βασιλική

Μέλος

 Ελεύθερος Επαγγελματίας

     

Αλβανού Τζοέν

Αναπλ. Μέλος

 Επιχειρηματίας

Μακροζήσης Ηλίας

Αναπλ. Μέλος

 Επιχειρηματίας

Χριστόπουλος Βασίλειος

Αναπλ. Μέλος

 Ιδιωτικός Υπάλληλος

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ"        

                            

            Το νέο Δ. Σ.  του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ", μετά τις αρχαιρεσίες της 20/06/2013, το απαρτίζουν οι παρακάτω παράγοντες:                    

                      

Ουσταμπασίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος

 Ιδιωτικός Υπάλληλος

Τάτες Αντώνιος

Αντιπρόεδρος

 Ιδιωτικός Υπάλληλος

Μουράτη Ξανθίπη

Γραμματέας και Νομικός Σύμβουλος

 Δικηγόρος

Μανώλης Χρήστος

Ταμίας

 Λογιστής

Μιχάλτσες Ιωάννης

Γενικός Αρχηγός

 Επιχειρηματίας

Τοκατλίδης Ηλίας

Έφορος Ποδοσφαίρου

 Επιχειρηματίας

Μακροζήσης Ηλίας

Μέλος

 Επιχειρηματίας

Δημητριάδης Δημήτριος

Μέλος

 Ιδιωτικός Υπάλληλος

Τσάπα  Βασιλική

Μέλος

 Ελεύθερος Επαγγελματίας

     

Αλβανού Τζοέν

Αναπλ. Μέλος

 Επιχειρηματίας

Αρίφ Αμίτ

Αναπλ. Μέλος

 Επιχειρηματίας

Χριστόπουλος Βασίλειος

Αναπλ. Μέλος

 Ιδιωτικός Υπάλληλος