Κύπελλο  Ε. Π. Σ. Καστοριάς 2012 - 2013


  Γράμμος Μαυροχωρίου  - Καστοριά 0-2

  Α.Ε. Γραμοχωρίων - Καστοριά 2-1