Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ"

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ"        

                               

                  Το Δ. Σ.  του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ", μετά την τελευταία του αναδιάρθρωση, στις 08/03/2012, το απαρτίζουν οι παρακάτω παράγοντες:                    

             

Μιχάλτσες Ιωάννης

Πρόεδρος

 Επιχειρηματίας

Τσιντζίφας Γεώργιος

Α΄Αντιπρόεδρος

 Επιχειρηματίας

Μπότσαρης Βασίλειος

Β΄Αντιπρόεδρος

 Δημόσιος Υπάλληλος

Πετρόπουλος Δημήτριος

Γραμματέας

 Επιχειρηματίας

Σίσκος Νικόλαος

Ταμίας

 Επιχειρηματίας

Ανδρεόπουλος Θωμάς

Μέλος

 Επιχειρηματίας

Μακροζήσης Ηλίας

Μέλος

 Επιχειρηματίας

Νικολαϊδης Βασίλειος

Μέλος

 Ελεύθερος Επαγγελματίας

Χαρίσης Νικόλαος

Μέλος

 Συνταξιούχος

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ"        

                               

                  Το Δ.Σ.  του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ", μετά την αναδιάρθρωση της 03/11/2010, το απαρτίζουν οι παρακάτω παράγοντες:                    

 

Σταμούλης Αχιλλέας

Πρόεδρος

Επιχειρηματίας

Μιχάλτσες Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Επιχειρηματίας

Καφές Δημήτριος

Γενικός γραμματέας

Συνταξιούχος

Κενανίδης Παύλος

Ταμίας

Λογιστής

Ασμακίδης Χρήστος

Μέλος

Επιχειρηματίας

Καστανίδης Γεώργιος

Μέλος

Επιχειρηματίας

Λίτσκας Μιχαήλ

Μέλος

Επιχειδ. υπιρηματίας

Πετρόπουλος  Δημήτριος

Μέλος

Επιχειρηματίας

Σιαπέρας Γεώργιος

Μέλος

Συνταξιούχος

     

Βραγγάλας Ανδρέας

Αναπλ. Μέλος

Επιχειρηματίας

Δαμιανός Χρήστος

Αναπλ. Μέλος

Κτηνίατρος

Τομόπουλος Ιωάννης

Αναπλ. Μέλος

Επιχειρηματίας

                                                                                                                              

            Το Δ.Σ.  του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ", μετά την αναδιάρθρωση της 20/05/2010, το απαρτίζουν οι παρακάτω παράγοντες:

 

Σταμούλης Αχιλλέας

Πρόεδρος

Επιχειρηματίας

Πετρόπουλος  Δημήτριος

α΄Αντιπρόεδρος

Επιχειρηματίας

Μιχάλτσες Ιωάννης

β΄Αντιπρόεδρος

Επιχειρηματίας

Καστανίδης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας

Επιχειρηματίας

Καφές Δημήτριος

Ειδικός γραμματέας

Συνταξιούχος

Κενανίδης Παύλος

Ταμίας

Λογιστής

Παπαβασιλείου Αργύριος

Μέλος

Επιχειρηματίας

Παρίσης Θέμελης

Μέλος

Επιχειρηματίας

Χαρίσης Νικόλαος

Μέλος

Συνταξιούχος

     

Βραγγάλας Ανδρέας

Αναπλ. Μέλος

Επιχειρηματίας

Δαμιανός Χρήστος

Αναπλ. Μέλος

Κτηνίατρος

Καφές Αχιλλέας

Αναπλ. Μέλος

Δημόσιος Υπάλληλος

Τομόπουλος Ιωάννης

Αναπλ. Μέλος

Επιχειρηματίας

Χριστόπουλος Βασίλειος

Αναπλ. Μέλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

 

 

            Το Δ.Σ.  του Α. Γ. Σ. Κ. "ΚΑΣΤΟΡΙΑ", που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16/09/2009, το απαρτίζουν οι παρακάτω παράγοντες:

 

Χαρίσης Νικόλαος

Πρόεδρος

Συνταξιούχος

Καφές Δημήτριος

Αντιπρόεδρος

Συνταξιούχος

Παρίσης Θέμελης

Γραμματέας

Επιχειρηματίας

Τομόπουλος Ιωάννης

Ταμίας

Επιχειρηματίας

Καφές Αχιλλέας

Γεν. αρχηγός

Δημόσιος Υπάλληλος

Βραγγάλας Ανδρέας

Μέλος

Επιχειρηματίας

Δαμιανός Χρήστος

Μέλος

Κτηνίατρος

Κατσάνος Σιδέρης

Μέλος

Επιχειρηματίας

Χριστόπουλος Βασίλης

Μέλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος