Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. Καστοριάς

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. Καστοριάς.        

                         

 

        Το Δ.Σ.  της Π.Α.Ε. Καστοριάς , που προήλθε από τις εκλογές των μετόχων της, στις 15/01/2003, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17/01/2003 και το απαρτίζουν οι παρακάτω παράγοντες:

 

Σπυρόπουλος Παναγιώτης

Πρόεδρος

Γουνοποιός

Σπύρογλου Αρτέμης

Διευθύνων Σύμβουλος

Εκτελωνιστής

Τριανταφύλλου Δημήτρης

α΄ Αντιπρόεδρος

Επιχειρηματίας

Βουλγαράκης Παναγιώτης

β΄ Αντιπρόεδρος

Επιχειρηματίας

Κωστακλής Γιώργος

Μέλος

Γουνοποιός

Τσούκας Απόστολος

Μέλος

Γουνοποιός

Χριστόπουλος Βασίλης

Μέλος

Διευθυντής Ξενοδοχείου

Δήμου Αργύρης

Αναπληρωματικό Μέλος

Επιχειρηματίας